logo Leiderschap Academie
   


 
 

Disclaimer en privacy verklaring

Disclaimer

Leiderschap Academie zet zich volledig in om de informatie op de website en de kwaliteit ervan op het hoogste peil te houden. Desondanks kan Leiderschap Academie niet garanderen dat de informatie op deze website volledig, correct en te allen tijde up-to-date is. Dit geldt ook voor alle links die direct of indirect aan deze website zijn gekoppeld. Leiderschap Academie is nimmer verantwoordelijk voor de inhoud van elke internetpagina die kan worden bezocht via zo'n link. Leiderschap Academie behoudt zich te allen tijde het recht voor veranderingen door te voeren of aanvullingen te doen op de informatie zonder mededeling vooraf. Ook de Leiderschap Weblog wordt zorgvuldig gemodereerd door Leiderschap Academie. Alle bijdragen van derden zijn voor rekening en verantwoording van die derden. Leiderschap Academie is nimmer verantwoordelijk voor bijdragen van derden.

Door het gebruik van deze website bestaat nooit een contractuele verbintenis noch komt deze tot stand met Leiderschap Academie. Leiderschap Academie neemt afstand van alle wettelijke aansprakelijkheid die voortkomt uit het gebruik van de inhoud en geeft geen garantie betreffende de accuratesse van de informatie die het bevat, noch dat toegang tot de website te allen tijde ononderbroken zal zijn.

Leiderschap Academie houdt zich niet verantwoordelijk voor bijzondere, incidentele of zwaarwegende schade, inclusief ontbreken van toegankelijkheid, verlies van data en omzetverlies, als gevolg van het gebruik van informatie die beschikbaar is op deze website.

Privacy verklaring.

Leiderschap Academie zal nooit je emailadres en eventuele andere gegevens verkopen, verhuren of weggeven aan derden. Je emailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het toezenden van de gevraagde materialen, of om incidenteel nieuwe ontwikkelingen onder de aandacht te brengen. Op eerste verzoek zal Leiderschap Academie je gegevens uit haar databases verwijderen.     

NIEUWS

U-Can-Do
brengt verschillendde mensen samen en laat ze naar elkaar luisteren en van elkaar leren.

Ontdek de 7 basiseigenschappen van leiderschap.
Lees het e-boek en laat u inspireren.

Leiderschapcitaat van de week

"Waarheen je ook gaat, ga met je hele hart."
 
Confucius (551 vc - 479 vc)

Leiderschapsvragen van de week

  • Doe van harte of doe niet, heb je wel eens voor die keuze gestaan?
  • Heb je verschil kunnen merken?
Cor Mouwen

Lees wat klanten vinden

Lees de ervaringen van klanten met Leiderschap Academie. Klik hier

Leiderschap Academie

Louisahoeve 29 A
Postbus 691
2130 AR Hoofddorp
T (023) 56 58344
E info@leiderschapacademie.nl

Disclaimer en privacy verklaring