logo Leiderschap Academie
   


 
 

Dit ervaren klanten van Leiderschap Academie

"Jullie hebben de mensen in de afdeling hun zelfvertrouwen terug gegeven."

Directeur Overheid


"Dit traject is heel relaxed gedaan, maar zeer to-the-point."
Directie-adviseur Bank


"Een doe-dag : Luisteren naar je gevoel. Heerlijk niet passief luisteren, een fenomeen dat nog veel te veel voorkomt in onze cognitief gerichte maatschappij, maar actief bezig zijn met jezelf en de ander in de veiligheid van een groep mensen in ontwikkeling. Verbazingwekkend om met simpele oefeningen zoveel gevoelens en emoties boven te halen. In relatief korte tijd heeft ieder groepslid weer een puzzelstukje over zijn eigen zijn kunnen ontdekken. Persoonlijk kwam ik rust halen, maar bleek halverwege de dag evenwicht te moeten zoeken tussen binnen en buitenwereld.
Kortom de komende maanden ligt daar een opgave die ik met vallen en opstaan mij eigen wil maken. Tja en dan maar eens bezien wat de volgende te nemen ontwikkelingsstap is. Mogelijk hebben jullie tegen die tijd weer een activerende dag ontwikkeld. Ik kijk er naar uit, want de zoektocht naar jezelf is een onophoudelijke niet eindigende reis."
Renée Rubberg, directeur SBO school te Den Haag.


"Een fan-tás-tische dag! Buitengewoon inspirerend." Anneke Slegers, directeur van kantoortijdenschool Bikube in Hoofddorp heeft sinds november vorig jaar dagelijks profijt van de geleerde lessen van het pilot seminar over Nieuw Leiderschap. "Van nature ben ik een kriegelkont, die voortdurend tegen zichzelf moet zeggen dat ik moet accepteren dat ieder mens nou eenmaal anders is. Nu ben ik me ervan bewust dat er juist kracht schuilt in het anderszijn van anderen en dat ik die kracht voor mijn organisatie juist moet zien te pakken. Ik voel mezelf van dag tot dag groeien en sterker worden. Ik bied ruimte aan mijn medewerkers om mee te denken, maar communiceer helder dat ík uiteindelijk degene ben die de beslissingen neemt. Ik ga niet meer knabbelen aan mijn visie. Ja, ik ben nu wel de leider die ik wil zijn en dat geeft rust."
Anneke Slegers, directeur kantoortijdschool Bikube in Hoofddorp


"Dit schept nieuwe mogelijkheden"
"Ik heb inzichten gehoord over hoe ik mezelf kan verbeteren, die ik me nooit eerder heb gerealiseerd." Dat er managers zijn en mánagers, wist Rob Schouten al langer, maar pas sinds zijn deelname aan het pilot-seminar van Cor Mouwen in november, is het verschil hem écht duidelijk. Zelfstandige Schouten, gedetacheerd als project-directeur bij adviesbureau CareerPoint in Rijswijk zegt: "De visionaire leider die erin slaagt iedereen te motiveren mee te gaan op reis naar het einddoel, vertoont ander gedrag en spreekt andere competenties aan dan de traditionele voorman die stuurt en meet aan de hand van klassieke indicatoren. Wat het verschil in aanpak is tussen die twee, zie ik nu pas helder. En dat schept heel veel nieuwe mogelijkheden." De beweging Nieuw Leiderschap die Cor Mouwen op gang wil brengen, juicht ondernemer Schouten toe. En, zo denkt hij, het initiatief heeft ook beslist kans van slagen. "Een druppel op de gloeiende plaat? Zelfs dan is het een nuttige bijdrage. Wanneer er bewustwording ontstaat dat verschillende situaties om verschillende soorten leiderschap vragen, dan kan men daarop selecteren. Is dat besef er eenmaal, dan denk ik dat een hoop zaken in Nederland soepeler zullen verlopen."
Rob Schouten, directeur-eigenaar RWS Beheer / project-directeur Career Point


"De workshop was voor mij erg verhelderend, het gaf me een confronterend inzicht in mezelf waar ik vooral in de dagen na de workshop veel profijt van had.
Secretaresse


Een workshop over Leiderschap. De impact van de cursus merk je in de dagen erna..... Niets moet, volg je eigen gevoel is de boodschap die ik meegenomen heb en ga opvolgen. Bedankt Cor."
Officemanager


"Ik heb zo'n traject vaker meegemaakt, maar dit is duidelijk één van de betere clubs op dit gebied" "Deze gasten zijn goed".
Dick, een zeer kritische medewerker die zichzelf een einzelgänger vindt


     

NIEUWS

U-Can-Do
brengt verschillendde mensen samen en laat ze naar elkaar luisteren en van elkaar leren.

Ontdek de 7 basiseigenschappen van leiderschap.
Lees het e-boek en laat u inspireren.

Leiderschapcitaat van de week

"Waarheen je ook gaat, ga met je hele hart."
 
Confucius (551 vc - 479 vc)

Leiderschapsvragen van de week

  • Doe van harte of doe niet, heb je wel eens voor die keuze gestaan?
  • Heb je verschil kunnen merken?
Cor Mouwen

Lees wat klanten vinden

Lees de ervaringen van klanten met Leiderschap Academie. Klik hier

Leiderschap Academie

Louisahoeve 29 A
Postbus 691
2130 AR Hoofddorp
T (023) 56 58344
E info@leiderschapacademie.nl

Disclaimer en privacy verklaring