logo Leiderschap Academie
   


 
 

De Leadership Quest koppelt
de strategische agenda
aan de dagelijkse bedrijfsvoering

Business as usual is er genoeg. Maar hoe breng je de ó zo belangrijke, maar niet alledaagse onderwerpen tot leven in de organisatie?
 • performance improvement
 • synchronisatie van beleid, bestuur en uitvoering
 • innovaties stimuleren en faciliteren
 • leiderschap versterken
 • risicomanagement
 • integriteit
 • imago
 • duurzaam ondernemen

U heeft scherp wat ú wilt en u zoekt wegen om dat te realiseren

bijvoorbeeld:
 • u wilt strategie en beleid omgezet hebben in concrete acties
 • u wilt een professionelere manier van werken
 • u wilt expliciet maken wat uw medewerkers van elkaar kunnen verwachten
 • u wilt dat uw afdelingen meer bij elkaar betrokken zijn
 • u wilt alle neuzen dezelfde kant op
 • u wilt consensus
 • u wilt hoe dan ook een resultaat dat is geborgd in de organisatie

Met de "Leadership Quest" ontdekt u in één dag de wegen die u zoekt

Stap voor stap komt u steeds dichter naar de kern. Wij leiden u en uw team of afdeling door een interactief en dynamisch programma. Dankzij de zorgvuldig geselecteerde vragen krijgt u à la minute een helder beeld over de meningen en gevoelens met betrekking tot de gekozen onderwerpen. Deze interactieve terugkoppeling maakt dat de deelnemers maximaal betrokken zijn.

De "Leadership Quest" leidt een groep effectief naar één focus

De wijze waarop de "Leadership Quest" een thema uitdiept is uiterst effectief. Er is geen ruimte voor zijsporen en rookgordijnen. De resultaten die daarmee in één dag bereikt worden is de investering in tijd meer dan waard. De "Leadership Quest" is op maat te maken voor vrijwel elk onderwerp dat u belangrijk vindt.

De "Leadership Quest" richt zich op wat nodig is

De kloof tussen wens en realiteit wordt overbrugd. Uitgekiende vragen leveren voortschrijdend inzicht. Aan het einde van de dag is een optimale match bereikt tussen wat nodig is en wie dat gaat doen. Ook in de borging van de resultaten in de organisatie is voorzien.

De "Leadership Quest" maakt mensen verantwoordelijk

Veilig deelnemen en zonder risico's je mening kunnen geven, maakt dat de deelnemers verantwoordelijkheid gaan nemen. Voorwaarden voor succes worden inzichtelijk. Blinde vlekken en valkuilen worden zichtbaar. De snelheid van de interacties en de directe terugkoppeling van de resultaten vergroten de betrokkenheid van de deelnemers.

De "Leadership Quest" brengt u in vier stappen bij gecommitteerd resultaat en is daarmee een waardevolle investeringLeadership Quest In een interactief en dynamisch proces dalen de deelnemers steeds dieper af naar de kern van de zaak. In vier stappen creëren de deelnemers een steeds scherper beeld van de essentie van dat moment. Met een rijke oogst treden ze na de laatste stap weer naar buiten: met concrete acties, oplossingen en verantwoordelijkheden.

 • stap 1: zoeken naar gedeelde beelden leidt tot betrokkenheid
De deelnemers ontdekken gemeenschappelijke beelden over leiderschap binnen de organisatie. Interactief geven ze antwoorden op een aantal -zorgvuldig gekozen- algemene en beeldvormende vragen en op meer fundamentele vragen over leiderschap. Bijvoorbeeld hoe zij invulling geven aan hun eigen leiderschap.

De resultaten zijn à la minute voor iedereen zichtbaar op grote schermen. Een druk op de knop en het collectieve resultaat is bekend. Het eerste gedeelde beeld over de beleving van het team / de afdeling is een feit. Een tweede serie vragen gaat meer in op inhoudelijke aspecten van het werk, zowel binnen de organisatie als binnen de sector.

De meest markante uitkomsten worden opnieuw ter stemming voorgelegd. De ervaring leert dat zo'n interactieve werkwijze voortschrijdend inzicht oplevert.
 • stap 2: de alchemie die organisaties tot onvermoede prestaties brengt
Organisaties, teams en afdelingen floreren als "geven en nemen" in balans zijn. Een actieve inbreng houdt een team levendig en alert. Balans betekent óók dat doelen van individu en organisatie (team, afdeling) op één lijn liggen.

De deelnemers geven feedback op de resultaten van fase 1. Wat hebben ze te bieden; waarin willen ze investeren; waaraan geven ze hun commitment?

Het onmiddellijke resultaat van de antwoorden kan een gevoel van urgentie teweeg brengen. Daarom besteden de deelnemers in het laatste half uur van deze fase aandacht aan mogelijke oplossingen, aan behoeftes die aanwezig zijn. Leidend hierbij is de vraag "Wat heb je (medewerker, team, afdeling) nodig om jezelf te manifesteren en je doelen te bereiken?".
 • stap 3: beleven, van moeten naar willen
On-stage, onthullend en treffend beleven de deelnemers hun inbreng. Wat zou die stap betekenen en welke consequenties heeft hij? Welke afbreukrisico's zijn er? Hoe voelt het? Hoe gaan de deelnemers om met het – onverhoopt - niet nakomen van afspraken c.q. het ontlopen van verantwoordelijkheden?

Beelden scherpen aan tot messcherpe (organisatie)doelen. De verbinding tussen individuele doelen en organisatie-doelen ontstaat. Mensen vinden elkaar in hun streven naar groei en ontwikkeling.
 • stap 4: act & reflect vertaalt de quest in gedragen acties
De deelnemers delen plannen en acties met elkaar. Ze stemmen op hoofdlijnen af. De "Leadership Quest" is vertaald in acties. Deelnemers hebben verantwoordelijkheid genomen voor de acties, ze stellen ze eventueel bij en informeren de betrokken stakeholders. Geïnspireerd, vol energie en met praktische én geborgde acties besluiten de deelnemers de "Leadership Quest". Het einde van een zeer waardevolle dag.

Voor wie is de "Leadership Quest"?

Elk team of afdeling dat weet wat het wil en wegen zoekt om dat te realiseren, profiteert van het gebruik van de "Leadership Quest".
 • directieteams
 • management teams
 • afdelingen
 • projectteams
 • een hele organisatie

Hoeveel mensen kunnen deelnemen aan een "Leadership Quest"?

Om een goede interactiviteit en dynamiek te krijgen zijn minimaal 6 deelnemers nodig. Bestaat een team uit minder dan 6 leden, dan adviseren wij om aan te vullen met senior medewerkers.

De "Leadership Quest" is ontworpen voor 6 tot 50 deelnemers. Het is mogelijk om met grotere groepen de "Leadership Quest" te doen. Dat vergt extra voorbereidingstijd, maar is zeer goed mogelijk.

Is de "Leadership Quest" gericht op een bepaald marktsegment?

De "Leadership Quest" is algemeen toepasbaar.

Voor de zorgsector en de ICT-wereld zijn specifieke, aanvullende vragenlijsten beschikbaar.

Ook is het goed mogelijk om voor uw specifieke situatie een aantal maatwerk vragenlijsten te ontwikkelen en toe te voegen aan de "Leadership Quest".

Wat maakt de "Leadership Quest" onderscheidend?

Laten we u deze vraag voorleggen. Waar geeft u de voorkeur aan?
 • Een onderzoek van 3 maanden met als resultaat een indrukwekkend ogend rapport. Een rapport dat in een aantal gevallen gebruikt wordt om de onderste la van het bureau mee te vullen.
Óf
 • Een intensieve investering van een dag van uw hele team of afdeling, met als resultaat acties, commitment en duurzaamheid?
De "Leadership Quest" onderscheidt zich door:
 • praktisch toepasbare resultaten
 • directe toetsing van de antwoorden
 • hoge interactiviteit
 • borging van de resultaten in de organisatie
 • focus op essentiële zaken
 • in één dag resultaten waar u maanden mee verder kunt
     

Nieuws

U-Can-Do
brengt verschillendde mensen samen en laat ze naar elkaar luisteren en van elkaar leren.

Ontdek de 7 basiseigenschappen van leiderschap.
Lees het e-boek en laat u inspireren.

Leiderschapcitaat van de week

"Waarheen je ook gaat, ga met je hele hart."
 
Confucius (551 vc - 479 vc)

Leiderschapsvragen van de week

 • Doe van harte of doe niet, heb je wel eens voor die keuze gestaan?
 • Heb je verschil kunnen merken?
Cor Mouwen

Lees wat klanten vinden

Lees de ervaringen van klanten met Leiderschap Academie. Klik hier

Leiderschap Academie

Louisahoeve 29 A
Postbus 691
2130 AR Hoofddorp
T (023) 56 58344
E info@leiderschapacademie.nl

Disclaimer en privacy verklaring