logo Leiderschap Academie
   


 
 

Succes bereiken in zeven stappen

Probleemoplossen in 7 heldere stappen

successpiraal

De successpiraal
In zeven stappen naar succes


Waarom de successpiraal?

Hoewel sommige mensen en organisaties zeer gehecht lijken aan hun problemen, zijn er ook die graag onderscheidende resultaten willen boeken.

Maar de weg naar succes ligt bezaait met teleurstellingen. Na een korte opleving blijkt de oude situatie vaak weer springlevend. Soms lukt het niet om doelen helder te krijgen. Of de discipline schiet te kort. In een enkel geval zitten mensen en afdelingen zichzelf in de weg. Of heel simpel, men weet het even niet. Daarom de successpiraal!

Kan iedereen en elke organisatie de successpiraal gebruiken?

Ja, in principe wel. De successpiraal is gebaseerd op authentiek leiderschap. Authentiek leiderschap is niet verbonden aan managers. Het hoort bij iedereen. Om resultaten te boeken met de successpiraal zijn zelfreflectie en experimenteren essentieel. Zonder zelfreflectie kan er geen leiderschap zijn. Experimenteren leidt tot bewustzijn. Daardoor kunnen veranderingen verankeren, hetgeen weer leidt tot duurzamere resultaten.

In welke situaties kan ik de successpiraal toepassen?

De successpiraal is ontworpen om gestructureerd en duurzaam problemen op te lossen. Dit kan voor simpele en voor complexe problemen. Zowel individuele problemen als afdelingsvraagstukken kunnen worden oplost met behulp van de successpiraal. De methode is zo ontworpen dat sommige problemen na stap 3 geen probleem meer blijken te zijn.

Hoe werkt de successpiraal?

De successpiraal kent een intern gericht deel (1 tot en met 3) en een actie-gericht, extern opererend deel (4 tot en met 7).

In het eerste deel staat de eigen rol centraal. Waarom wordt de Situatie als een probleem ervaren? Wat betekent die situatie voor de betrokkenen? Roept het emoties en gevoelens op? Zo ja, welke? En wat is het effect daarvan op het oordeel over de Situatie? Wat is het moeilijkste aan de Situatie? In deze fase reflecteert men op de eigen inbreng; met welke bril op kijkt men naar de Situatie en welke aannames liggen er in opgesloten? Na minimaal een keer de terugkoppellus van 3 naar 1 te hebben doorlopen is een scherper en adequater beeld ontstaan van de Situatie.

Met dat adequater beeld kunnen in de tweede fase alle mogelijke onmogelijke oplossingen worden onderzocht. Een vraag uit deze fase is bijvoorbeeld: "Stel dat het wel zou werken, wat dan?". Doen, doen en evalueren. Opnieuw kiezen, doen, doen en evalueren. Het lef hebben om je nek boven het maaiveld uit te steken en om je keuzes snel bij te stellen. Nadat een bevredigend resultaat is gecreëerd, kan het in de dagelijkse praktijk worden geïntegreerd. Het probleem is opgelost.

Waarom is de successpiraal beter dan de meeste andere methodes?

De successpiraal daagt het zelfoplossend vermogen van de organisatie uit. Het vergroot dit vermogen. Een volgende keer zal een probleem sneller kunnen worden opgelost. Na verloop van tijd zullen sommige situaties niet meer leiden tot een probleem. Daarmee ontstaat een duurzame verandering in de organisatie.

Waarom is geen branche- of sectorkennis noodzakelijk?

Materiekennis is altijd aanwezig in uw organisatie. Als u tekort aan materiekennis heeft, dan trekt u een consultant aan die de leemte opvult. De successpiraal richt zich op de perceptie van de Situatie en de betekenis die dit heeft voor de betrokkenen. Hij daagt het zelfoplossend vermogen uit. Door zijn werking ontstaan nieuwe perspectieven. De ingebouwde zelfreflectie stimuleert leiderschapgedrag.

Dit alles is onafhankelijk van branche, sector of materie.

Ik wil aan de slag met de successpiraal. Hoe doe ik dat?

Er zijn minstens drie manieren.
  • U kunt de beknopte handleiding gratis aanvragen en daarmee aan de slag gaan. Klik hier voor het aanvraagformulier.
  • U kunt een concrete (probleem)situatie aan ons voorleggen. Via de mail leggen we u een aantal vragen voor en u krijgt feedback van ons. Deze kennismaking is gratis. Klik hier voor het formulier.
  • U kunt een vrijblijvend adviesgesprek met ons aangaan. Bel daarvoor ons algemene nummer, of neem rechtstreeks contact op met Cor Mouwen via 06-5329 6099.
     

NIEUWS

U-Can-Do
brengt verschillendde mensen samen en laat ze naar elkaar luisteren en van elkaar leren.

Ontdek de 7 basiseigenschappen van leiderschap.
Lees het e-boek en laat u inspireren.

Leiderschapcitaat van de week

"Waarheen je ook gaat, ga met je hele hart."
 
Confucius (551 vc - 479 vc)

Leiderschapsvragen van de week

  • Doe van harte of doe niet, heb je wel eens voor die keuze gestaan?
  • Heb je verschil kunnen merken?
Cor Mouwen

Lees wat klanten vinden

Lees de ervaringen van klanten met Leiderschap Academie. Klik hier

Leiderschap Academie

Louisahoeve 29 A
Postbus 691
2130 AR Hoofddorp
T (023) 56 58344
E info@leiderschapacademie.nl

Disclaimer en privacy verklaring