logo Leiderschap Academie
   


 
 

Workshop

De weerstand voorbij, effectieve feedback naar boven


I. Managers leren effectief communiceren met hun manager

II. Na deze workshop verbetert het resultaat van de afdeling

III. In 4 tot 8 dagdelen gebruiken we vierslag leren om tot gedragverandering te komen en persoonlijk leiderschap verder te stimuleren

I. Managers leren effectief communiceren met hun manager

Welke organisatie is er niet in beweging? Op dit moment staan vele organisaties voor grotere uitdagingen dan ooit en is de taak van managers veeleisender en zwaarder geworden.

Uit onderzoek is gebleken dat veel middelmanagers in een klem zitten. Klem tussen de opdracht die ze meekrijgen en de werkvloer waar ze soms op onbegrip stuiten.

Hoe groot is het afbreukrisico als middelmanagers sub-optimaal functioneren? Wat zijn de gevolgen van het matig vertalen van bedrijfsdoelstellingen naar bedrijfsprocessen? Wat zijn de kosten van een reorganisatie die niet slaagt?

Middelmanagers worstelen nog al eens met de eisen die veranderingen aan ze stellen. In een onzeker klimaat moeten zij aan allerlei nieuwe normen voldoen. En hoe spreken zij hun manager daarop aan? Ze staan er ´gekleurd op´ als ze commentaar hebben. Dat idee roept weerstand op. Daarbij komt dat ze er van uit gaan dat hun manager niet wil horen wat ze te zeggen hebben. Ook daar zit weerstand in.

Hoeveel winst in termen van effectiviteit zou er te behalen zijn als deze tweevoudige weerstand oplost of vermindert?

"De weerstand voorbij. Effectieve feedback naar boven."

Daarom deze workshop.

De workshop is bedoeld voor managers die de vertaalslag maken van strategisch/tactisch management naar operatie.

II. Na deze workshop verbetert het resultaat van de afdeling

De beoogde resultaten van deze workshop zijn:
1. De middelmanager leert effectiever omgaan met zijn (senior)manager.
2. De middelmanager leert impliciet om effectiever met zijn medewerkers om te gaan, zonder dat de druk op zijn taakuitoefening vergroot wordt.
3. Het plezier in werken voor zijn organisatie is groter, omdat er meer mogelijkheden voor persoonlijke effectiviteit ontstaan.
4. De deelnemers zijn effectiever omdat ze leren hun overtuigingen te onderzoeken en waar gewenst te herzien.


De focus van de workshop ligt op effectieve feedback naar boven. Daar ligt het meest effectieve aangrijpingspunt voor verbetering. Daar ligt ook een van de - door de middelmanager gepercipieerde - lastigste problemen. Dat probleem wordt op fundamentele punten aangepakt.

Het effect op de middelmanager is een gedragsverandering. Het effect van deze verandering beperkt zich niet tot de relatie met de seniormanager. Het effect is onverkort merkbaar voor de complete omgeving van de deelnemer: een meervoudig snijdend zwaard.

De manager een vaardigheid aanreiken is namelijk onderdeel van een groter geheel. De omgeving is belangrijk, omdat tussen manager en diens omgeving interactie plaats vindt. Tot de omgeving behoren:
- diens manager
- de collega's
- de organisatie
- de klanten

Daarnaast is de binnenwereld van de manager een belangrijke factor. Hij (of) zij heeft een set van overtuigingen die wellicht contraproductief zijn in relatie tot de geleerde vaardigheid. Een onderzoek naar overtuigingen opent de weg naar aanpassen van die overtuigingen. Deze aanpassing leidt vervolgens tot een effectiever gebruik van de geleerde vaardigheden.

III. In 4 tot 8 dagdelen gebruiken we vierslag leren om tot gedragverandering te komen en persoonlijk leiderschap verder te stimuleren

De deelnemers aan de workshop krijgen vaardigheden aangereikt en werken aan hun gedrag om die vaardigheden te kunnen inzetten. In onze visie kan dit uitsluitend worden bereikt in een interactieve opzet, waarin de deelnemers een grote inbreng hebben: zij leren door doen. Het vierslag leren waarop de workshop is gebaseerd vergroot het beklijvend effect. Het vierslag leren bestaat uit:
- Theorie
- Observeren
- Feedback
- Zelf doen plus interactie met de groep


Om die doelstelling te realiseren is voldoende gelegenheid nodig om met de deelnemers te werken. Het minimum programma beslaat 4 dagdelen, het intensieve programma neemt 8 aaneengesloten dagdelen in beslag.

Het intensieve programma ziet er als volgt uit.
* Dag 1 - Algemene introductie
- (Persoonlijke) doelen
- Werken aan een gedeelde visie op feedback
- Waarnemen of interpreteren?
- Benoemen van emoties
- Terugbrengen van balans


* Dag 2 - Recap van dag 1, duidelijk ontvangen
- Werken met hinderpalen
- Hoe zend je effectief
- Communicatie Brainstorm
- Leren schakelen
- Reflectie en maximaliseren van de opbrengst van de derde dag

* Dag 3 - Talking Stick
- Effectief omgaan met je baas
- Vaardigheden uit dag 1 en 2 aanwenden in gesprek met je baas
- Action Learning: vertaal dit naar acties in het werk
- Action Planning: maak je Persoonlijk Actie Plan in SMART-termen
- Toetsing aan doelen die aan het begin zijn geformuleerd
- Afsluiting

De deelnemers krijgen het boek "Leader Effectiveness Training (LET)" van Dr. Thomas Gordon uitgereikt.

De training kent algemene elementen, maar de manier waarop hij wordt aangeboden en de content waarmee hij wordt gevuld, wordt afgestemd op de thema's van de organisatie. De deelnemers werken met hun eigen casus. Bovendien kan de workshop binnen bepaalde marges qua volgorde ter plekke worden aangepast, als dat beter is voor de betreffende groep.

U kunt kiezen voor 4 dagdelen (middag en avond plus de daarop volgende dag). U kunt ook kiezen voor de meest intensieve variant van 8 dagdelen of voor een balans tussen minimum en maximum. Samen zoeken we het optimum tussen uw wensen en mogelijkheden.

Daarom is het altijd maatwerk.

Om maatwerk te kunnen leveren wordt een intake gehouden. Deze intake is inbegrepen bij de workshop.

In de weken na de training wordt desgewenst nazorg geleverd. Dit kan zijn individuele coaching, het begeleiden van een vergadering of wellicht groepscoaching. Deze activiteiten zijn niet in de workshop inbegrepen.

Deze workshop is ontstaan in een samenwerking met Corporate Basics en Transformatica B.V.

MindBodyWork
Anna Zanger (Mosselman)
Bilderdijkstraat 78
3532 VJ Utrecht
info@mindbodywork.nl


     

Nieuws

U-Can-Do
brengt verschillendde mensen samen en laat ze naar elkaar luisteren en van elkaar leren.

Ontdek de 7 basiseigenschappen van leiderschap.
Lees het e-boek en laat u inspireren.

Leiderschapcitaat van de week

"Waarheen je ook gaat, ga met je hele hart."
 
Confucius (551 vc - 479 vc)

Leiderschapsvragen van de week

  • Doe van harte of doe niet, heb je wel eens voor die keuze gestaan?
  • Heb je verschil kunnen merken?
Cor Mouwen

Lees wat klanten vinden

Lees de ervaringen van klanten met Leiderschap Academie. Klik hier

Leiderschap Academie

Louisahoeve 29 A
Postbus 691
2130 AR Hoofddorp
T (023) 56 58344
E info@leiderschapacademie.nl

Disclaimer en privacy verklaring